برید حالشو ببرین.
توش یه مثال هم هست برای لاگین.YahooLib-examples2.rar