درخواست کامپوننت تاریخ میلادی به شمسی برای دلفی 2010 دارم . از همکاری دوستان متشکرم