من کامپوننت dev را دارم ولی نحوه استفاده از آن را بلد نیستم آموزش استفاده از آن را می خواستم

ممنون میشم پاسخ دهید