وقتی برای مشاهده cube ،روی cube viewr کلیک میکنم این پیغام را میدهد:

meta data can not set connection
لطفا" مرا راهنمایی فرمایید.