به برنامه نویس حرفه ای مسلط به Php- Mysql -Javascript - Ajax نیازمندیم
به صورت تمام وقت یا نیمه وقت

سیماسیستم :طراحی سایت
لطفا ضمن بازدید از پایگاه اینترنتی ما رزومه ی خود را به آدرس simasystem.co@gmail.com ارسال فرمایید