نمایش نتایج 1 تا 2 از 2

نام تاپیک: ایراد این فرم ثبت نام چیه

 1. #1
  محروم شده
  تاریخ عضویت
  فروردین 1390
  محل زندگی
  تهران
  پست
  785

  ایراد این فرم ثبت نام چیه


  <?php
  session_start();
  include('config.php');
  if(isset($_POST['submit']))
  {
  //whether the username is blank
  if($_POST['username']=='')
  {
  $_SESSION['error']['username'] = "User name is required";
  }
  //whether the email is blank
  if($_POST['email'] == '')
  {
  $_SESSION['error']['email'] = "E-mail is required";
  }
  else
  {
  //whether the email format is correct
  if(preg_match("/^([a-zA-Z0-9])+([a-zA-Z0-9\._-]*@([a-zA-Z0-9_-])+([a-zA-Z0-9\._-]+)+$/",$_POST['email']))
  {
  //if it has the correct format whether the email has already exist
  $email=$_POST['email'];
  $sql1 ="SELECT * FROM users WHERE email = '$email'";
  $result1 = mysqli_query($connect,$sql1)or die(mysqli_error());
  if(mysqli_num_rows($result1) >0)
  {
  $_SESSION['error']['email']="This Email is already used";
  }
  }
  else
  {
  //this error will set if the email format is not correct
  $_SESSION['error']['email'] = "Your email is not valid";
  }
  }
  //whether the password is blank
  if($_POST['password']=='')
  {
  $_SESSION['error']['password']="password is required";
  }
  //if error exist we will go to registration form
  if(isset($_SESSION['error']))
  {
  header("Location:register.php");
  exit;
  }
  else
  {
  $username = $_POST['username'];
  $email =$_POST['email'];
  $password =$_POST['password'];
  $com_code= md5(uniqid(rand()));
  $sql2 = "INSERT INTO users(username,email,password,com_code)VALUES('$us ername','$email','$password','$com_code')";
  $result2=mysqli_query($connect,$sql2)or die (mysqli_error());
  if($result2)
  {
  $to = $email;
  $subject = "confirmation form manner.com to $username";
  $header = " manner : confirmation from manner.com";
  $message = "please click the link below to verify and active your account .\r\n";
  $message = "register.php/confirm.php?passkey=$com_code";
  $sentmail = mail($to,$subject,$message,$header);

  if($sentmail)
  {
  echo "your configuration link has been sent to your Email Address.";
  }
  else
  {
  echo "can not send configuration link to your e-mail address";
  }
  }
  }
  }
  ?>


  کد HTML:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <link rel="stylesheet" href="innerstyle.css" type="text/css" />
  <title>Untitled Document</title>
  </head>
  <?php
    session_start();
    if(isset($_SESSION['error']))
    {
     echo '<p>'.$_SESSION['error']['username'].'</p>';
  	 echo '<p>'.$_SESSION['error']['email'].'</p>';
  	 echo '<p>'.$_SESSION['error']['password'].'</p>';
  	 unset($_SESSION['error']);
    }
  ?>
  	 
  <body>
  <div id="wrapper">
     <div id="header">
        <img src="img/Sugar cubes.png" width="128" height="91" />
        <img src="img/web design.png" width="128" height="80" />
     </div>
     <!--endheader-->
  <div id="menu">
       <ul>
        <li><a class="menu" href="#">صفحه اصلی</a></li>
        <li><a class="menu" href="#">اخبار</a></li>
        <li><a class="menu" href="#">گالری</a></li>
        <li><a class="menu" href="#">عضویت</a></li>
        <li><a class="menu" href="#">ورود</a></li>
        <li><a class="menu" href="#">درباره ما</a></li>
        <li><a class="menu" href="#">تماس با ما</a></li>
       </ul>
     </div>
     
     <!--end menu-->
   <div id="content">
    <div id="news">
      <p>فرم عضویت:</p>
      <form id="form1" name="form1" method="post" action="rg.php">
       <table width="257" height="213" border="0">
        <tr>
         <td width="76" class="tdb">نام کاربری: </td>
         <td width="165"><label for="username"></label>
         <input type="text" name="username" id="textfield2" /></td>
        </tr>
        <tr>
         <td class="tdb">ایمیل:</td>
         <td><label for="email"></label>
         <input type="text" name="email" id="textfield3" /></td>
        </tr>
        <tr>
         <td class="tdb">رمز عبور: </td>
         <td><label for="email2"></label>
         <input type="password" name="password" id="textfield4" /></td>
        </tr>
        
        
        
        <tr>
        <td height="21" colspan="2"><input type="submit" name="button" id="button" value="ثبت نام" /></td>
        </tr>
  			<tr>
  			<td colspan="2" class="tdb"><a href="login.php">ورود</a></td>
  			</tr>
       </table>
       
       
     </form>
      <p>&nbsp;</p>
    
    </div>
   </div>
    <!--end content-->
   
   <div class="clear"></div> 
   <div id="footer">
      <div id="moz">
      <img src="img/HP-Firefox.png" />
      </div>
    <div id="mostnews">
   <div id="titr">
        <h4> پر بازدید ترین خبرها</h4>
     </div>
     <!--end titr-->
          <div id="mnews">
           <p><a href="#">افتتاح سایت</a></p>
           <p><a href="#">افتتاح سایت</a></p>
           <p><a href="#">افتتاح سایت</a></p>
          </div>
          <!--end mnews-->
          <div class="clear"></div>
    </div>
        <!--end mostnews-->
    <div id="designer">
      <p> Design by : Mojtaba pakdel &copy;2011</p>
    
    </div>
  	
   </div>
   
  </div>
  </body>
  </html>
  


 2. #2
  محروم شده
  تاریخ عضویت
  فروردین 1390
  محل زندگی
  تهران
  پست
  785

  نقل قول: ایراد این فرم ثبت نام چیه

  کسی بلد نیست جواب ما رو بده؟؟؟

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •