باسلام
می خواستم برنامه ای بنویسم که در crystal report، در زمان اجرای برنامه با کلیک نمودن روی هر یک از مقادیر درون جدول فعلی یک query جدید اجرا شده و جدول جدیدی با مقادیر مربوط به آن query داخل جدولی در زیر ردیف فعلی نمایش داده شود. به صورت زیر:

column1 column2 column3
value1 value2 value3

مثلا با کلیک روی مقدار value2 یک query جدید اجرا شده و جدولی جدید زیر ردیف فعلی این جدول باز شود. با کلیک روی مقدار value2 یک query دیگر اجرا شده و جدول دیگری زیر ردیف فعلی حاوی مقادیر جدید باز شود.

امکان چنین کاری هست؟

ممنون