من می خوام یه فروشگاه ساز حرفه ای با تمام امکانات ممکن بسازم، لطفا بگید که برای این کار فرم ایجاد فروشگاه باید شامل چه فیلدهایی باشه؟