می شه لطفا در مورد مثالی که ذکر می کنم توضیح بدین؟
مثلا در مورد ثبت پرداخت های متفاوت یک شرکت ، که این پرداخت ها ممکن است از طریق چک،فیش،نقد و یا کارت اعتباری باشند.
Actor که مسئول ثبت این پرداخت ها است ، اطلاعات مربوط به پرداخت ها را در سیستم ثبت می کند. و یک Use Case کلی برای مدیریت پرداخت هست که actor به آن مرتبط می شود.
حال می خواهم بدانم Use Case 4 (پرداخت چک،نقد و . . . ) به طور Extend به Use Case مدیریت پرداخت متصل می شوند یا Include ؟!!
ممنون.