سلام
چطوری میتونم خروجی گزارشاتم را به صورت یک عکس روی کامپیوتر در محیط vb6 ذخیره کنم.تشکر