سلام دوستان من میخوام به مقدار یک تکس باکس در یک صفحه دیگر که داخل یک پوشه قرار داره دسترسی پیدا کنم باید چکار کنم؟