نمایش نتایج 1 تا 6 از 6

نام تاپیک: محدودیت برای آپلود فایل

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار soroush.r70
  تاریخ عضویت
  فروردین 1389
  محل زندگی
  مازندران - آمل
  پست
  1,157

  محدودیت برای آپلود فایل

  دوستان من یه فرم آپلود فایل دارم می خوام براش محدودیت زارم مثل اینکه اگه حجمش از 3MB بیشتر بود پیغام بده و فقط فرمت هایی که من می گم آپلود بشه در غیر این صورت پیغام خطا بده.

  حجم فایل = 3MB در غیر این صورت پیغام خطا و آپلود نشود.

  نوع فایل مشخص = zip - rar - pdf - jpg - bmp - gif - doc در غیر این صورت خطا و فایل آپلود نشود.


 2. #2
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  آذر 1387
  محل زندگی
  اهل کاشانم
  پست
  746

  نقل قول: محدودیت برای آپلود فایل

  با سلام
  if ($_FILES["file"]["size"] < 220000)
  {
  if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
  {
  //echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br />";
  }
  else
  {
  //echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br />";
  //$nam= $_FILES["file"]["type"];
  //echo $nam;
  if (file_exists("../picture/" . $_FILES["file"]["name"]))
  {
  echo($_FILES["file"]["name"] . " already exists. ");
  }
  else
  {
  move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], "../picture/" . $_FILES["file"]["name"]);

 3. #3
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  آذر 1387
  محل زندگی
  اهل کاشانم
  پست
  746

  نقل قول: محدودیت برای آپلود فایل

  <?php 
  // begin Dave B's Q&D file upload security code
  $allowedExtensions = array("txt","csv","htm","html","xml",
  "css","doc","xls","rtf","ppt","pdf","swf","flv","a vi",
  "wmv","mov","jpg","jpeg","gif","png");
  foreach ($_FILES as $file) {
  if ($file['tmp_name'] > '') {
  if (!in_array(end(explode(".",
  strtolower($file['name']))),
  $allowedExtensions)) {
  die($file['name'].' is an invalid file type!<br/>'.
  '<a href="javascript:history.go(-1);">'.
  '&lt;&lt Go Back</a>');
  }
  }
  }
  // end Dave B's Q&D file upload security code
  ?>

 4. #4
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  آذر 1387
  محل زندگی
  اهل کاشانم
  پست
  746

  نقل قول: محدودیت برای آپلود فایل

  <?php

  $file = $_FILES['userfile'];

  $allowedExtensions = array("txt", "rtf", "doc");

  function isAllowedExtension($fileName) {
  global $allowedExtensions;

  return in_array(end(explode(".", $fileName)), $allowedExtensions);
  }

  if($file['error'] == UPLOAD_ERR_OK) {
  if(isAllowedExtension($file['name'])) {
  # Do uploading here
  } else {
  echo "Invalid file type";
  }
  } else die("Cannot upload");

  ?>

 5. #5
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  آذر 1387
  محل زندگی
  اهل کاشانم
  پست
  746

  نقل قول: محدودیت برای آپلود فایل

  <?php
  // Configuration - Your Options
  $allowed_filetypes = array('.jpg','.gif','.bmp','.png'); // These will be the types of file that will pass the validation.
  $max_filesize = 524288; // Maximum filesize in BYTES (currently 0.5MB).
  $upload_path = './files/'; // The place the files will be uploaded to (currently a 'files' directory).

  $filename = $_FILES['userfile']['name']; // Get the name of the file (including file extension).
  $ext = substr($filename, strpos($filename,'.'), strlen($filename)-1); // Get the extension from the filename.

  // Check if the filetype is allowed, if not DIE and inform the user.
  if(!in_array($ext,$allowed_filetypes))
  die('The file you attempted to upload is not allowed.');

  // Now check the filesize, if it is too large then DIE and inform the user.
  if(filesize($_FILES['userfile']['tmp_name']) > $max_filesize)
  die('The file you attempted to upload is too large.');

  // Check if we can upload to the specified path, if not DIE and inform the user.
  if(!is_writable($upload_path))
  die('You cannot upload to the specified directory, please CHMOD it to 777.');

  // Upload the file to your specified path.
  if(move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'],$upload_path . $filename))
  echo 'Your file upload was successful, view the file <a href="' . $upload_path . $filename . '" title="Your File">here</a>'; // It worked.
  else
  echo 'There was an error during the file upload. Please try again.'; // It failed :(.

  ?>

 6. #6

  نقل قول: محدودیت برای آپلود فایل

  با سلام، این کد رو تست کنید. امیدوارم به درد بخوره:

  if(isset($_FILES['photo'])) {
  $photo = &$_FILES['photo'];
  $ext = substr($photo['name'], -3);
  $exts = array('doc', 'gif', 'bmp', 'jpg', 'pdf', 'rar', 'zip');
  if($photo['size'] > 3145728) {
  echo 'Size error (must be < 3MB)<br/>'."\n";
  }
  elseif(in_array($ext, $exts)) {
  move_uploaded_file($photo['tmp_name'], 'images/'.$photo['name']);
  }
  else {
  echo 'Invalid file (only ';
  foreach($exts as $ext) {
  echo '".'.$ext.'" ';
  }
  echo 'extensions are allowed<br/>'."\n";
  }
  }

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •