فرض کنید که یه سایت داریم که می خوایم اطلاعات یه قسمت از صفحه ی یه سایت دیگه رو توسایت خودمون نشون بدیم . این و می دونم که میشه کلا یه صفحه از یه سایت دیگه رو تو سایت خودمون قرار بدیم که تواین صورت فقط آدرس url صفحه مورد نظر لازم است که به عنوان ورودی وارد بشه . حالا می خوام یه قسمتی از یه سایتی رو توسایت خودم نشون بدم تا اینجا هم پیش رفتم که میشه کد شروع محدوده و کد پایان محدوده و آدرس url صفحه مورد نظر باید به عنوان ورودی داده بشه . منتها این مشکل پیش می یاد که اگه من بر فرض مثال تگ div داشته باشم که چند تا تگ div دیگه ادا خل اون باشه چطور مشخص کنم که اولین تگ بسته div رو به عنوان پایان محدوده در نظر نگیره ؟ لطفا اگر روشی امتحان شده دارید در اختیار من بگذارید ممنون می شم.