سلام
من در یکی از فرمهام 2 تا تیبل دارم که بوسیله relation بهم وصل هستند که هر جدول به یک دیتا گرید وصل هست و در فرم یک bindingNavigator دارم که کنترل جدولها رو قراره انجام بده باید چه روشی بکار ببرم که وقتی در دیتا گرید 1 هستم کنترل رو دیتا گرید 1 باشه و وقتی دیتا گرید 2 انتخاب میشه کنترل بره رو دیتا گرید 2 . الان 2 تا کنترل bindingNavigator گذاشتم که فکر کنم درست نباشه حالا شما نظر بدهید.
لطفا کامل پاسخ دهید