نمایش نتایج 1 تا 3 از 3

نام تاپیک: Dynamically changing TCP/IP DNS addresses

 1. #1

  Dynamically changing TCP/IP DNS addresses

  با سلام

  دوستان عزیز برای تغییر دادن آدرس DNS توی سایت MSN جستجو کردم و تا به حال به این نتیجه رسیدم :

  If you have a need to dynamically change your DNS servers from your program, you can do so by calling the the following "SetTCPIPDNSAddresses()" function with a list of DNS IP addresses separated by a single space.


  رجیستری :

  uses Registry;

  procedure
  SaveStringToRegistry_LOCAL_MACHINE(
  sKey, sItem, sVal : string );
  var
  reg : TRegIniFile;
  begin
  reg := TRegIniFile.Create( '' );
  reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
  reg.WriteString(
  sKey, sItem, sVal + #0 );
  reg.Free;
  end;


  ست کردن DNS :

  procedure
  SetTCPIPDNSAddresses(
  sIPs : string );
  begin
  //
  // if using Windows NT
  //
  SaveStringToRegistry_LOCAL_MACHINE(
  'SYSTEM\CurrentControlSet' +
  '\Services\Tcpip\Parameters',
  'NameServer',
  sIPs );

  //
  // if using Windows 95
  //
  SaveStringToRegistry_LOCAL_MACHINE(
  'SYSTEM\CurrentControlSet' +
  '\Services\VxD\MSTCP',
  'NameServer',
  sIPs );
  end;


  مثال :

  SetTCPIPDNSAddresses('192.9.9.3');


  موفق باشید .


 2. #2
  لطفا شما هم چک کنید و اگر چیزی به ذهنتون میرسه اضافه کنید .

  متشکرم .

 3. #3
  لطفا مسیر رو توی رجیستری با این مسیر تعویض کنید :

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\T cpip\Parameters\Interfaces\{1BCEB810-EA46-4EA9-A7E4-1CC180E687EB}\


  خودم هم امتحانش کردم کار میکنه :

  unit Unit1;

  interface

  uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, Registry, StdCtrls;

  type
  TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Edit1: TEdit;
  Label1: TLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
  { Private declarations }
  public
  { Public declarations }
  end;

  var
  Form1: TForm1;

  implementation

  {$R *.dfm}
  procedure
  SaveStringToRegistry_LOCAL_MACHINE(
  sKey, sItem, sVal : string );
  var
  reg : TRegIniFile;
  begin
  reg := TRegIniFile.Create( '' );
  reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
  reg.WriteString(
  sKey, sItem, sVal + #0 );
  reg.Free;
  end;

  procedure
  SetTCPIPDNSAddresses(
  sIPs : string );
  begin
  //
  // if using Windows NT
  //
  SaveStringToRegistry_LOCAL_MACHINE(
  'SYSTEM\ControlSet001' +
  '\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{1BCEB 810-EA46-4EA9-A7E4-1CC180E687EB}',
  'NameServer',
  sIPs );
  end;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  SetTCPIPDNSAddresses(edit1.Text);


  end;

  end.


  امیدوارم مفید باشه .
  موفق باشید .
  گلادیاتور .

تاپیک های مشابه

 1. Add Dynamically Series In QRChart
  نوشته شده توسط atiyeh در بخش ابزارهای گزارش سازی در دلفی
  پاسخ: 0
  آخرین پست: دوشنبه 23 مهر 1386, 10:14 صبح
 2. changing ascxs
  نوشته شده توسط Shabani.Mojtaba در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 6
  آخرین پست: شنبه 03 اردیبهشت 1384, 17:10 عصر
 3. Creating controls dynamically
  نوشته شده توسط Farhad.B.S در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 3
  آخرین پست: چهارشنبه 19 شهریور 1382, 13:14 عصر
 4. Getting all IP addresses !
  نوشته شده توسط Farhad.B.S در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 4
  آخرین پست: یک شنبه 09 شهریور 1382, 14:22 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •