سلام
من سایتی را توسط cuteftp آپلود کردم .ولی نحوه آپلود db را که با sql 2005 است را نمی دانم ؟

در قسمت مدیرت سایت در قسمت add Mssql بانک داده را وارد م یکنم ولی باز error می دهد؟
میشه کمکم کنید؟
A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)