سلام دوستان.
مقادیر ویژه و بردار ویژه یک ماتریس vرو حین محاسبات نیاز دارم. تابع اماده، دی ال ال و ... می تونید معرفی کنید؟

ممنون.