سلام
من میخوام دیتاگرید داشته باشم که به دیتا بیس متصل باشه و بر مبنای یکی از ستونهای اون در هنگام اجرا یه ستون دیگه ایجاد بشه و داخل این ستون جدید کنترل button ایجاد بشه (فرض کنید اگه ستون مورد نظر عددش صفر بود هیچ کنترلی ایجاد نشه واگه بزرگتر از صفر بود کنترل ایجاد بشه)وبا فشردن این کنترل کار خاصی بر اساس محتویات اون سطر ایجاد بشه .
در این مورد اگه کمکم کنید ممنون میشم.