من از button bar janus تو پروژه ام استفاده کردم...کد مربوط به Item که کلیک میشود رو میخوام...کسی میتونه کمکم کنه؟؟؟ ممنون