سلام
میشه با vb.net واسه سیمبیان برنامه نوشت
اگه میشه چطوری
ممنون