من .net کار بودم ولی حالا به خاطر یکسری مسائل مجبورم با php کار کنم. می خواستم اگر امکان دارد دوستانی که با zend کار کرده اند یه مقایسه ای با .net framework به عمل بیاورند. کلاً چه کلاس هایی داره. من الآن بدون فریم ورک کارم پیش می ره آیا سرعت کارم را بالا می بره ؟ استفاده از اون کلاً چه مزیتی داره؟