سلام...
نمیدونستم اینجا باید این سوال رو بگم یا توی قسمت SQL ولی چون برنامه رو با C#‎‎‎‎ میخوام بنویسم اینجا نوشتم...

میخواستم ببینم واسه اتصال به یه دیتا بیس که توی یه سیستم دیگه هست توی Connection string چی باید بنویسم.
من واسه برنامه های local به طور نمونه این کد رو مینوشتم..

string str = "Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|datadirecto ry|\\databasename.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True";
SqlConnection con = new SqlConnection(str

حالا میخوام ببینم چطوری ای پی سیستمی که دیتا بیس روش قرار داره رو بهش بدم و ضمنا اینکه چطور قبل از اتصال به دیتا بیس چک کنم سیستمی که دیتا بیس روش قرار داره روشن هست و میشه بهش دسترسی داشت یا نه....