سلام دوستان من برای اینکه بتونم گزارش بین دو تاریخ را محاسبه کنم Data type فیلد تاریخ را در بانک اطلاعاتی برابر با date قرار دادم.
r0.jpg
وقتی تاریخ را اضافه میکنم به این شکل در بانک اضافه میشود.
r3.jpg

اما وقتی در کریسال ریپورت گزارش را می سازم ساعت و زمان نیز نشان میدهد
r1.jpg

میشه لطف کنید بگید چطوری میشه فقط تاریخ را نمایش بده با تشکر فراوان