سلام به همگی
من دارم یک پروژه ای رو با php می نویسم و در خیلی از صفحاتم این خطا رو مشاهده می کنم:
HTTP/1.1 500 Server Error Server: Microsoft-IIS/5.1 Date:...
کسی می دونه دلیلش چیه؟