با سلام
چطوری می شه برنامه ای که پایگاه داده های اون در SQL نوشته شده را طوری برنامه ریزی کرد که از داخل خود برنامه قابل تغییر باشه ولی به طور مستقیم وقتی می خواهیم در SQL Server
داده ای را درج می کنیم داده را درج نکنه
خلاصه مطلب اینکه
داده ها فقط از طریق برنامه ای که در دلفی نوشته شده درج یا ویرایش شود نه از طریق دیگه (حتی اجازه آن را نیز ندهد)