سلام
زمانی که با cmd من فایل zf.bat را اجرا میکنم این خطا را میبینم
an action and provider is required
کمکم کنید