سلام
من میخوام تو یکی از ستونهای دیتا گرید کاراکتر وارد نشه و فقط عدد وارد بشه.