سلام
این قطعه کد زمان ورود و خروج خودرو بهش میدم و محاسبات هزینه ای توقف در پارکینگو انجام میده
فقط نمیدونم چرا وقتی totalHours بیشتر از 85 میشه هزینرو 0 نشون میده

این قسمت زمان توقف در پارکینگ رو محاسبه میکنه :

TimeSpan dif = outTime - inTime;
float totalHours = float.Parse(dif.TotalHours.ToString());


primaryTime و primaryPrice متغیرهایی هستن که زمان اولیه و هزینه اولیه را نگهداری میکنن مثلا 2 ساعت اول 1000 تومن

secTime و secPrice هم زمان و مبلغ اضافی رو نگهداری میکنه . مثلا بعد از 2 ساعت اول هر 1 ساعت اضافی 500 تومن

اینم کد محاسباتم :

long finalPrice = 0;
float secHours = totalHours - primaryTime;
if (totalHours < primaryTime || totalHours == primaryTime)
finalPrice = primaryPrice;
else if (totalHours > primaryTime)
{
int temp = Convert.ToInt32(secHours / secTime);
if (float.Parse(temp.ToString()) < (secHours / secTime))
finalPrice = temp * secPrice + primaryPrice + secPrice;
else if (float.Parse(temp.ToString()) == (secHours / secTime))
finalPrice = temp * secPrice + primaryPrice;
}


چرا وقتی totalHours از 85 بیشتر میشه finalPrice صفر میشه ؟؟؟؟