پرینتر سوزنی با چه فونتی بهتر کار میکنه؟
و
آیا Fast reportمشکلی با پرینتر سوزنی داره؟