من میخوام بدونم اگر بخوایم یک برنامه ذخیره و بازیابی اطلاعات بنویسیم که تعداد رکورد هامون حدود 200000 باشه برای استفاده از سرعت بیشتر ازکدام استفاده کنم
sql
xml