از برنامه نویسان و طراحان وب در شهر قزوین جهت کار به صورت پروژه ای دعوت به عمل می آید.
جهت تمایل به همکاری لطفا روزمه خود را به این ایمیل mosenkk@gmail.com ارسال کنید.