نمایش نتایج 1 تا 8 از 8

نام تاپیک: شناخته نشدن DB ... خطای A network-related or instance-specific error occurred

 1. #1
  کاربر تازه وارد آواتار myhoo2005
  تاریخ عضویت
  بهمن 1391
  محل زندگی
  نصف جهان
  پست
  69

  شناخته نشدن DB ... خطای A network-related or instance-specific error occurred

  سلام
  من یه مشکلی دارم اگه امکان داره راهنمائیم کنید ..:
  یه پروژه آماده کردم و ستاپ سازی با خود سی شارپ هم ساختم ولی وقتی پروژه را روی سیستم دیگه نصب میکنم خطا میده و اطلاعات TB رو نشون نمیده..!!
  روی اون سیستم برنامه های DotNetFX40Client و SqlExpress2008 و WindowsInstaller4_5 رو هم نصب کرده ام ...
  در منوی خطا هم این متن رو نشون میده ..

  See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)
  at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnErro r(SqlException exception, Boolean breakConnection)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndW arning()
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.Connect(ServerInfo serverInfo, SqlInternalConnectionTds connHandler, Boolean ignoreSniOpenTimeout, Int64 timerExpire, Boolean encrypt, Boolean trustServerCert, Boolean integratedSecurity)
  at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.Att emptOneLogin(ServerInfo serverInfo, String newPassword, Boolean ignoreSniOpenTimeout, TimeoutTimer timeout, SqlConnection owningObject)
  at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.Log inNoFailover(ServerInfo serverInfo, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, TimeoutTimer timeout)
  at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.Ope nLoginEnlist(SqlConnection owningObject, TimeoutTimer timeout, SqlConnectionString connectionOptions, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance)
  at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ct or(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, Object providerInfo, String newPassword, SqlConnection owningObject, Boolean redirectedUserInstance)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateC onnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.Creat ePooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPool pool, DbConnectionOptions options)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateOb ject(DbConnection owningObject)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCrea teRequest(DbConnection owningObject)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConne ction(DbConnection owningObject)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetCo nnection(DbConnection owningConnection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenCo nnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(Data Set dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
  at SodourOmr.DsSodourTableAdapters.vamTableAdapter.Fi ll(vamDataTable dataTable) in G:\cc\Shobe\SodourOmr\SodourOmr\DsSodour.Designer. cs:line 7010
  at SodourOmr.FrmSodour.FrmSodourLoad(Object sender, EventArgs e) in G:\cc\Shobe\SodourOmr\SodourOmr\FrmSodour.cs:line 22
  at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
  at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
  at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
  at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
  CodeBase: file:///C:/WINXPSP3/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  SodourOmr
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/117/SodourSetup/SodourOmr.exe
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
  CodeBase: file:///C:/WINXPSP3/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
  CodeBase: file:///C:/WINXPSP3/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  System
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
  CodeBase: file:///C:/WINXPSP3/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Data
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
  CodeBase: file:///C:/WINXPSP3/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  ----------------------------------------
  System.Core
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
  CodeBase: file:///C:/WINXPSP3/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
  CodeBase: file:///C:/WINXPSP3/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  System.Data.DataSetExtensions
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
  CodeBase: file:///C:/WINXPSP3/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.DataSetExtensions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.DataSetExtensions.dll
  ----------------------------------------
  System.Numerics
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
  CodeBase: file:///C:/WINXPSP3/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
  ----------------------------------------
  Accessibility
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
  CodeBase: file:///C:/WINXPSP3/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
  CodeBase: file:///C:/WINXPSP3/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  System.Transactions
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
  CodeBase: file:///C:/WINXPSP3/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
  ----------------------------------------
  System.EnterpriseServices
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
  CodeBase: file:///C:/WINXPSP3/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
  ----------------------------------------

  ************** JIT Debugging **************
  To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
  application or computer (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.

  For example:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the computer
  rather than be handled by this dialog box.

  ممنون.


 2. #2
  کاربر دائمی آواتار amir200h
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1387
  محل زندگی
  بروجرد->تهران->قم
  سن
  29
  پست
  782

  نقل قول: شناخته نشدن DB ...

  اگه تو سیستم خودت بانک رو با sql server درست کردی تو این سیستم هم باید همون نسخه رو نصب کنی نه SqlExpress رو

 3. #3
  مدیر بخش آواتار danialafshari
  تاریخ عضویت
  تیر 1387
  محل زندگی
  هر کجا هستم باشم آسمان مال من است
  پست
  2,906

  نقل قول: شناخته نشدن DB ...

  سلام
  SQL Express مشکلی نداره به شرطی کانکشن هم برای Express تنظیم کرده باشی
  ممکنه سرویس sql نصب نشده باشه برای تست Sql Management رو باز کن ببین Connect میشه؟ و ببین اون بانک و میخونه یا نه؟
  موفق باشی

 4. #4
  کاربر تازه وارد آواتار myhoo2005
  تاریخ عضویت
  بهمن 1391
  محل زندگی
  نصف جهان
  پست
  69

  نقل قول: شناخته نشدن DB ...

  نقل قول نوشته شده توسط amir200h مشاهده تاپیک
  اگه تو سیستم خودت بانک رو با sql server درست کردی تو این سیستم هم باید همون نسخه رو نصب کنی نه SqlExpress رو
  درود
  بله. بانک رو توی sql server درست کردم. یعنی حتما باید سی دی sql server را روی هر سیستمی که خواستم نصب کنم...اینکه که کار خیلی مشکل میشه..!!!
  راهی دیگه نیست؟
  یعنی اگه بانک رو ازداخل خود سی شارپ تعریف کنم مشکل برطرف میشه..!؟

 5. #5
  کاربر دائمی آواتار amir200h
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1387
  محل زندگی
  بروجرد->تهران->قم
  سن
  29
  پست
  782

  نقل قول: شناخته نشدن DB ...

  نقل قول نوشته شده توسط myhoo2005 مشاهده تاپیک
  درود
  بله. بانک رو توی sql server درست کردم. یعنی حتما باید سی دی sql server را روی هر سیستمی که خواستم نصب کنم...اینکه که کار خیلی مشکل میشه..!!!
  راهی دیگه نیست؟
  یعنی اگه بانک رو ازداخل خود سی شارپ تعریف کنم مشکل برطرف میشه..!؟
  دقیقا همینطوره
  متاسفانه اکثر دوستان بانکشون رو داخل sql server ایجاد میکنن و روی سیستم مشتری میان express رو نصب میکنن بعد میان میگن کار نمی کنه و ...
  موفق باشی ...

 6. #6
  کاربر تازه وارد آواتار myhoo2005
  تاریخ عضویت
  بهمن 1391
  محل زندگی
  نصف جهان
  پست
  69

  نقل قول: شناخته نشدن DB ...

  نقل قول نوشته شده توسط amir200h مشاهده تاپیک
  دقیقا همینطوره
  متاسفانه اکثر دوستان بانکشون رو داخل sql server ایجاد میکنن و روی سیستم مشتری میان express رو نصب میکنن بعد میان میگن کار نمی کنه و ...
  موفق باشی ...
  میشه بگید ساخت در sql server با درون سی شارپ چه فرقی و چه محدودیتهائی داره...؟
  اگه همیشه داخل سی شارپ بسازیم بهتر و راحت تره..؟
  برای بانکهای اطلاعات زیاد مشکلی پیش نمیاد؟

 7. #7
  کاربر تازه وارد آواتار myhoo2005
  تاریخ عضویت
  بهمن 1391
  محل زندگی
  نصف جهان
  پست
  69

  نقل قول: شناخته نشدن DB ...

  نقل قول نوشته شده توسط danialafshari مشاهده تاپیک
  سلام
  SQL Express مشکلی نداره به شرطی کانکشن هم برای Express تنظیم کرده باشی
  ممکنه سرویس sql نصب نشده باشه برای تست Sql Management رو باز کن ببین Connect میشه؟ و ببین اون بانک و میخونه یا نه؟
  موفق باشی

  درود
  یعنی با توجه به جواب 2# ، اگه سی دس sql server رو هم نصب نکنم جواب میده..!!!!؟ یا باید حتما نصب کنم یا بانک روداخل خود سی شارپ ایجاد کنم..؟

 8. #8
  کاربر دائمی آواتار amir200h
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1387
  محل زندگی
  بروجرد->تهران->قم
  سن
  29
  پست
  782

  نقل قول: شناخته نشدن DB ...

  خوب خیلی فرق میکنه. حتما تو ساختارش هم فزق میکنه. امکاناتی که sql server داره قابل مقایسه با نسخه express نیست
  بستگی به نوع پروژه داره ولی به نظر من سرعت sql server خیلی بیشتر از نسخه espress است. همین بزرگترین علته که سراغ express به سخصه نمیرم
  فکر نکنم مشکلی پیش بیاد.
  در کل اگه امکانش هست با sql server کار کن

تاپیک های مشابه

 1. سوال: رفع خطای A network-related or instance-specific error occurred
  نوشته شده توسط yasin5 در بخش C#‎‎
  پاسخ: 9
  آخرین پست: پنج شنبه 17 فروردین 1396, 11:07 صبح
 2. پاسخ: 5
  آخرین پست: سه شنبه 03 اسفند 1395, 08:17 صبح
 3. علت خطای A network-related or instance-specific error occurred
  نوشته شده توسط hichkasebikas در بخش C#‎‎
  پاسخ: 24
  آخرین پست: پنج شنبه 03 تیر 1395, 11:25 صبح
 4. پاسخ: 8
  آخرین پست: دوشنبه 17 شهریور 1393, 21:58 عصر
 5. پاسخ: 16
  آخرین پست: جمعه 24 مرداد 1393, 13:01 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •