سلام
من یه برنامه دارم که توش می خوام تعداد خطوطی که mouse اسکرول می کنه رو تغییر بدم مثلا ۱۰ خط بشه ۳۰ خط اینطوری
بعد نگاه کردم این رو پیدا کردم:
توی SystemParametersInfo در این بخش

BOOL WINAPI SystemParametersInfo(
_In_ UINT uiAction
,_In_ UINT uiParam
,_Inout_ PVOID pvParam,
_In_ UINT fWinIni );

بعد

int SPI_GETWHEELSCROLLLINES = 0x0068;
int SPI_SETWHEELSCROLLLINES = 0x0069;

بعد باید اینطوری تنظیم بشه؟ scroll_lines تعداد خط هست int هم هست

SystemParametersInfo(SPI_SETWHEELSCROLLLINES, scroll_lines, mouseParams, 0);

بعد من با

SystemParametersInfo(SPI_GETWHEELSCROLLLINES, scroll_lines, mouseParams, 0);

نگاه می کنم

[mouseParams[0 مقدارش همونی می شه که من ست کردم

ولی scroll speed فرقی نمی کنه، اشکال از چیه؟