سلام.
من دیتابیس نرم افزارمو با SQL 2012 ایجاد کرده ام که بر روی سیستم مشتری SQL2008 نصب بوده من دیتابیس را بدون مشکلی اتچ کردم حتی رکوردم اضافه کردم اما زمانی که نرم افزار را اجرا میکنم خطای در اتصال را میدهد.

کسی میدونه مشکل کجاست؟