نظرتون در مورد طراحی و ایحاد سایت با فلش چیه؟
از یه طرفی باعث سنگین شدن سایت میشه(آیا راه حلی براش وجود داره نداره؟)
از طرف دیگه نمای خوبی به سایت میده و از نظر گرافیکی خوبه(آیا روش های بهتر دیگری وجود دارد ندارد؟)
آیا باید نرم افزار خاصی برای اجرای این گونه سایت ها در کامپیوتر یوزر نصب باشد یا نه؟
و 10 ها سوال دیگر