باسلام
من میخواستم بدانم چه الگویی برای طراحی دیزاین (ظاهر) برنامه است
یعنی باید با چه قواعدی ظاهر برنامه را طراحی کرد
ممنون میشم اگه کمکم کنید