برگزاری اولین کارگاه آموزشی MongoDB در تبریز توسط عضو رسمی جامعه ی MongoDB و نویسنده کتاب مونگو دی بی به زبان فارسی
برای کسب اطلاعات زیر با آدرس زیر تماس بگیرید
blackhat_group77@yahoo.com