با سلام
دوستان کسی هست که بدونه سورس برنامه یا مقاله ای درباره اینکه کاربر صحبت کنه و برنامه تایپ کند وجود داره یا نه!؟؟