سلام به دوستان و اساتید گرامی من برا ی پروژه فاینال بازی gusse number را نوشتم تو کنسول ولی هر چقدر تو نت میگردم نمونه کد برای گرافیکش پیدا کنم تمیشه پیدا کرد از دوستان تقاضا دارم اگه مقدوره کمک کنن که نمای ظاهری پروژه بهتر شه مثل کادر بندی و انیمیشن های اوا بازی مثل این شکلک تو میحیط کنسول البته به مراتب بزرگتر .خیلی ممنون