سلام
در inq چگونه می توانم یک ستون مجازی بسازم که در آن شماره ردیف بصورت اتوماتیک درج شود (مانند رونامبر در sql)