سلام،
وقتی میخوام از طریق MS SQL SERVER 2008 به پایگاه داده ام تو هاست دسترسی داشته باشم با خطای زیر مواجه میشم
The server principal "xxxxxx" is not able to access the database "Dataxxxxx" under the current security context.

کسی میدونه مشکل از کجاست و باید چیکار کنم؟
یکجایی خوندم که چند نفر روش زیر رو انجام دادن و نتیجه گرفتن:
Got it working. I removed the service account from the "Run as user" line in the advanced settings of the "Job Step Properties" The job has run successfully every hour since Friday night.ولی من نمیدونم اساسا این گزینه ها کجا هستن!؟!
service account
Job Step properties
و...
کسی میتونه تو این زمینه توضیح بده؟
تشکر