سلام
می خواهم از چت آنلاین در سایت استفاده کنم..
وقتی حتی در سایتم صفحه Default.aspx هم دارم به جای اینکه صفحه Default.aspx را اجرا کند این خطا را می دهد. مثلا mysite.ir

Protocol error: Unknown transport

اما وقتی آدرس کامل را می دهم صفحه به درستی اجرا می شود mysite.ir/Default.aspx