سلام دوستان

من میخوام تو phpstorm با کلاس های PDO کار کنم اما این کلاس رو نمیشناسه در ضمن از زمپ استفاده میکنم لطفا کمک کنید