خوب تو این جا به
اموزش تغییر ابزار های وبلاگ اماده

می پردازیم.برای شروع یه نکته بگم وقتی ما کد یه ابزار رو از سایت هایی مثل اوازک یا پیچک می گیریم در حقیقت این کد اون ابزار که تو هاست یا سایت اصلی اوازاک یا پیچک است رو برای فراخوانی می کنه و به همین خاطر ما نمی تونیم هیچچ تغیری رو فایل انجام بدیم.
پس ما به فایل اون ابزار که با فرمJت JSP است نیاز داریم:
بعد از پیدار کردن فایل اونو تو note pad باز کنید مثلا می خواین ادرس سایتی که ابزار و ازش گرفتید رو تغییر بدید برای این کار متن اون لینکو پیدا کنید و ادرسشو عوض کنید.

با تلاش میتونید جا های دیگه رو هم تغییر بدید

منبع