دوستانی که مایل به توسعه و یا مشاهده سورس کد های بازی آلوین و جادوی سیاه هستند میتونن پروژه این بازی رو از لینک زیر دریافت کنن

Project Informations
Name: Alvin and the Dark Magic
Type: Project
CPU Target: both
Language: VisualBasic.NET using .NET Framework 4
Developer: Aryan Ebr
Licence: Open Source, Aryan Software Productions
Project Type: Visual Studio sln File