سلام دوستان.
من یه برنامه در vb.net نوشتم که برای گزارش گیری از stimulsoft استفاده میکنم.
دفعه اول که گزارش میگیرم ، درست جواب میده اما برای بار دوم که گزارش میگیرم ، صفحه خالی بهم نشون میده.
مشکل از کجاست؟؟؟؟؟؟
این هم کد :


Dim da3 As New SqlDataAdapter
Dim dtuser As New DataTable
(da3 = New SqlDataAdapter("select * from Tbl_NewUser order by family", con
(da3.Fill(dtuser

(Report1.RegData(dtuser
()Report1.Show
("Report1.Load("Report1.mrt

ممنون میشم کمکم کنین.
(در ضمن ،جای سه خط آخر و عوض کردم ، اصلا جواب نمیداد.)