نمایش نتایج 1 تا 5 از 5

نام تاپیک: اشکال در استفاده از وب سرویس (Error processing input)

 1. #1

  اشکال در استفاده از وب سرویس (Error processing input)

  سلام
  من در زمان استفاده از وب سرویس با خطای زیر مواجه می شم.از سازنده پرسیدم میگه مشکل از من هست.البته این هم بگم که وب سرویس در دلفی import نمی شد انقدر گفتم بهشون که حالا جدیدا میشه تو دلفی 7 وارد کرد و unit ایجاد میشه ولی در دلفی های xe امتحان کردم خطا داد.
  لطفا راهنمایی کنید که این مشکل از سمت من هست یا سازنده.تشکر

  متن خطا:
  Error processing input

  آدرس وب سرویس:
  http://smartcard.rmto.ir:7003/i/web_...B_SERVICES.xml

  (وب سرویس رایگان و در سایت http://www.nepaco.ir/)نام کاربری و کلمه عبور

  USERNAME=tr_web_service
  Password: tr_web_service123

  نمونه کد ساده جهت استفاده

   var d : PKG_WEB_SERVICESPortType;
  begin
  d := GetPKG_WEB_SERVICESPortType(true,'http://smartcard.rmto.ir:7003/i/web_service/PKG_WEB_SERVICES.xml?wsdl',nil);
  Memo1.Lines.Clear;
  Memo1.Lines.Text := d.GET_DRIVER_BY_SHC('2010110');

 2. #2

  نقل قول: اشکال در استفاده از وب سرویس (Error processing input)

  سلام.
  WSDL مربوطه رو بگذارید.
  توابع تبدیل تاریخ با دقت 5000 سال
  پذیرش پروژه، کامپوننت، آموزش برنامه نویسی (دلفی، اس کیو ال، ..) -> 09123780840

  دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/


  نرم افزار پخش مویرگی

 3. #3

  نقل قول: اشکال در استفاده از وب سرویس (Error processing input)

  سلام تشکر از جوابتون
  http://smartcard.rmto.ir:7003/i/web_...VICES.xml?wsdl

  // ************************************************** ********************** //// The types declared in this file were generated from data read from the
  // WSDL File described below:
  // WSDL : http://smartcard.rmto.ir:7003/i/web_service/PKG_WEB_SERVICES.xml
  // (04/10/2015 05:06:16 È.Ù - 1.33.2.5)
  // ************************************************** ********************** //


  unit PKG_WEB_SERVICES;


  interface


  uses InvokeRegistry, SOAPHTTPClient, Types, XSBuiltIns;


  type


  // ************************************************** ********************** //
  // The following types, referred to in the WSDL document are not being represented
  // in this file. They are either aliases[@] of other types represented or were referred
  // to but never[!] declared in the document. The types from the latter category
  // typically map to predefined/known XML or Borland types; however, they could also
  // indicate incorrect WSDL documents that failed to declare or import a schema type.
  // ************************************************** ********************** //
  // !:double - "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  // !:string - "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"


  // ************************************************** ********************** //
  // Namespace : http://xmlns.oracle.com/orawsv/TR_WEB_SERVICE/PKG_WEB_SERVICES
  // soapAction: %operationName%
  // transport : http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
  // style : document
  // binding : PKG_WEB_SERVICESBinding
  // service : PKG_WEB_SERVICESService
  // port : PKG_WEB_SERVICESPort
  // URL : http://smartcard.rmto.ir:9090/orawsv/TR_WEB_SERVICE/PKG_WEB_SERVICES
  // ************************************************** ********************** //
  PKG_WEB_SERVICESPortType = interface(IInvokable)
  ['{CF7E5277-3B83-6083-2BB5-ADE2335FE90F}']
  function GET_TEDAD_NAVGAN_SEN(const IN_SAL_NUMBER_IN: Double): WideString; stdcall;
  function GET_TARIKH_PAYAN_MOAYENE_FANNI(const IN_SERIAL_PLAQUE_NUMBER_IN: Double; const IN_PLAQUE_NUMBER_IN: Double): Double; stdcall;
  function GET_TARIKH_PAYAN_KART(const IN_CODE_MELI_VARCHAR2_IN: WideString): WideString; stdcall;
  function GET_PASSENGER_BY_VIN(const P_VIN_VARCHAR2_IN: WideString): WideString; stdcall;
  function GET_PASSENGER_BY_SHP(const P_SHOMAREH_PARVANDEH_VARCHAR2_IN: WideString): WideString; stdcall;
  function GET_PASSENGER_BY_SHC(const P_SHOMAREH_KART_VARCHAR2_IN: WideString): WideString; stdcall;
  function GET_FREIGHTER_PLAQUE_BY_SHC(const P_SHOMAREH_KART_VARCHAR2_IN: WideString): WideString; stdcall;
  function GET_FREIGHTER_BY_VIN(const P_VIN_VARCHAR2_IN: WideString): WideString; stdcall;
  function GET_FREIGHTER_BY_SHP(const P_SHOMAREH_PARVANDEH_VARCHAR2_IN: WideString): WideString; stdcall;
  function GET_FREIGHTER_BY_SHC(const P_SHOMAREH_KART_VARCHAR2_IN: WideString): WideString; stdcall;
  function GET_DRIVER_BY_SHP(const P_SHOMAREH_PARVANDEH_VARCHAR2_IN: WideString): WideString; stdcall;
  function GET_DRIVER_BY_SHM(const P_SHOMAREH_MELI_VARCHAR2_IN: WideString): WideString; stdcall;
  function GET_DRIVER_BY_SHC(const P_SHOMAREH_KART_VARCHAR2_IN: WideString): WideString; stdcall;
  function GET_AVG_SEN_NAVGAN: WideString; stdcall;
  end;


  function GetPKG_WEB_SERVICESPortType(UseWSDL: Boolean=System.False; Addr: string=''; HTTPRIO: THTTPRIO = nil): PKG_WEB_SERVICESPortType;
  implementation


  function GetPKG_WEB_SERVICESPortType(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): PKG_WEB_SERVICESPortType;
  const
  defWSDL = 'http://smartcard.rmto.ir:7003/i/web_service/PKG_WEB_SERVICES.xml';
  defURL = 'http://smartcard.rmto.ir:9090/orawsv/TR_WEB_SERVICE/PKG_WEB_SERVICES';
  defSvc = 'PKG_WEB_SERVICESService';
  defPrt = 'PKG_WEB_SERVICESPort';
  var
  RIO: THTTPRIO;
  begin
  Result := nil;
  if (Addr = '') then
  begin
  if UseWSDL then
  Addr := defWSDL
  else
  Addr := defURL;
  end;
  if HTTPRIO = nil then
  RIO := THTTPRIO.Create(nil)
  else
  RIO := HTTPRIO;
  try
  Result := (RIO as PKG_WEB_SERVICESPortType);
  if UseWSDL then
  begin
  RIO.WSDLLocation := Addr;
  RIO.Service := defSvc;
  RIO.Port := defPrt;
  end else
  RIO.URL := Addr;
  finally
  if (Result = nil) and (HTTPRIO = nil) then
  RIO.Free;
  end;
  end;
  initialization
  InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(PKG_WEB_SER VICESPortType), 'http://xmlns.oracle.com/orawsv/TR_WEB_SERVICE/PKG_WEB_SERVICES', '');
  InvRegistry.RegisterDefaultSOAPAction(TypeInfo(PKG _WEB_SERVICESPortType), '%operationName%');
  InvRegistry.RegisterInvokeOptions(TypeInfo(PKG_WEB _SERVICESPortType), ioDocument);
  InvRegistry.RegisterExternalParamName(TypeInfo(PKG _WEB_SERVICESPortType), 'GET_TEDAD_NAVGAN_SEN', 'IN_SAL_NUMBER_IN', 'IN_SAL-NUMBER-IN');
  InvRegistry.RegisterExternalParamName(TypeInfo(PKG _WEB_SERVICESPortType), 'GET_TARIKH_PAYAN_MOAYENE_FANNI', 'IN_SERIAL_PLAQUE_NUMBER_IN', 'IN_SERIAL_PLAQUE-NUMBER-IN');
  InvRegistry.RegisterExternalParamName(TypeInfo(PKG _WEB_SERVICESPortType), 'GET_TARIKH_PAYAN_MOAYENE_FANNI', 'IN_PLAQUE_NUMBER_IN', 'IN_PLAQUE-NUMBER-IN');
  InvRegistry.RegisterExternalParamName(TypeInfo(PKG _WEB_SERVICESPortType), 'GET_TARIKH_PAYAN_KART', 'IN_CODE_MELI_VARCHAR2_IN', 'IN_CODE_MELI-VARCHAR2-IN');
  InvRegistry.RegisterExternalParamName(TypeInfo(PKG _WEB_SERVICESPortType), 'GET_PASSENGER_BY_VIN', 'P_VIN_VARCHAR2_IN', 'P_VIN-VARCHAR2-IN');
  InvRegistry.RegisterExternalParamName(TypeInfo(PKG _WEB_SERVICESPortType), 'GET_PASSENGER_BY_SHP', 'P_SHOMAREH_PARVANDEH_VARCHAR2_IN', 'P_SHOMAREH_PARVANDEH-VARCHAR2-IN');
  InvRegistry.RegisterExternalParamName(TypeInfo(PKG _WEB_SERVICESPortType), 'GET_PASSENGER_BY_SHC', 'P_SHOMAREH_KART_VARCHAR2_IN', 'P_SHOMAREH_KART-VARCHAR2-IN');
  InvRegistry.RegisterExternalParamName(TypeInfo(PKG _WEB_SERVICESPortType), 'GET_FREIGHTER_PLAQUE_BY_SHC', 'P_SHOMAREH_KART_VARCHAR2_IN', 'P_SHOMAREH_KART-VARCHAR2-IN');
  InvRegistry.RegisterExternalParamName(TypeInfo(PKG _WEB_SERVICESPortType), 'GET_FREIGHTER_BY_VIN', 'P_VIN_VARCHAR2_IN', 'P_VIN-VARCHAR2-IN');
  InvRegistry.RegisterExternalParamName(TypeInfo(PKG _WEB_SERVICESPortType), 'GET_FREIGHTER_BY_SHP', 'P_SHOMAREH_PARVANDEH_VARCHAR2_IN', 'P_SHOMAREH_PARVANDEH-VARCHAR2-IN');
  InvRegistry.RegisterExternalParamName(TypeInfo(PKG _WEB_SERVICESPortType), 'GET_FREIGHTER_BY_SHC', 'P_SHOMAREH_KART_VARCHAR2_IN', 'P_SHOMAREH_KART-VARCHAR2-IN');
  InvRegistry.RegisterExternalParamName(TypeInfo(PKG _WEB_SERVICESPortType), 'GET_DRIVER_BY_SHP', 'P_SHOMAREH_PARVANDEH_VARCHAR2_IN', 'P_SHOMAREH_PARVANDEH-VARCHAR2-IN');
  InvRegistry.RegisterExternalParamName(TypeInfo(PKG _WEB_SERVICESPortType), 'GET_DRIVER_BY_SHM', 'P_SHOMAREH_MELI_VARCHAR2_IN', 'P_SHOMAREH_MELI-VARCHAR2-IN');
  InvRegistry.RegisterExternalParamName(TypeInfo(PKG _WEB_SERVICESPortType), 'GET_DRIVER_BY_SHC', 'P_SHOMAREH_KART_VARCHAR2_IN', 'P_SHOMAREH_KART-VARCHAR2-IN');


  end.

 4. #4

  نقل قول: اشکال در استفاده از وب سرویس (Error processing input)

  دوستان اگه وقت کردید یه امتحان کنید و راهنمایی بفرمایید با نرم افزار SOAPSonar امتحان کردم درسته.

  این هم فایل xml هست.
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 5. #5
  کاربر دائمی آواتار ali_reza_nazari
  تاریخ عضویت
  بهمن 1383
  محل زندگی
  http://www.QurandDaily.ir
  سن
  41
  پست
  167

  نقل قول: اشکال در استفاده از وب سرویس (Error processing input)

  نقل قول نوشته شده توسط hamid_14 مشاهده تاپیک
  دوستان اگه وقت کردید یه امتحان کنید و راهنمایی بفرمایید با نرم افزار SOAPSonar امتحان کردم درسته.

  این هم فایل xml هست.
  سلام
  چون موقع کرک دلفی رو بلاک کردید که نتونه به اینترنت دسترسی داشته و خودش رو چک کنه. برای همین نمی تونه ایمپورت هم بکنه. از توی
  etc/host
  یک لحظه خارج کنید و بعد ایمپورت کنید

تاپیک های مشابه

 1. اشکال در استفاده از سرویس
  نوشته شده توسط rubiks.kde در بخش Android Studio
  پاسخ: 4
  آخرین پست: دوشنبه 03 تیر 1392, 18:27 عصر
 2. اشکال در استفاده از DriveListBox
  نوشته شده توسط ehsan_ansaripoor در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 1
  آخرین پست: جمعه 22 مهر 1384, 14:17 عصر
 3. استفاده از وب سرویس آماده؟
  نوشته شده توسط بهرو در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 1
  آخرین پست: پنج شنبه 10 دی 1383, 11:19 صبح
 4. اشکال در استفاده از install shield
  نوشته شده توسط mehdi_moosavi در بخش تولید و توسعه برنامه های Setup و Install
  پاسخ: 2
  آخرین پست: شنبه 28 آذر 1383, 20:24 عصر
 5. اشکال درهنگام استفاده از پارادوکس
  نوشته شده توسط moradii در بخش برنامه نویسی در Delphi
  پاسخ: 5
  آخرین پست: سه شنبه 16 تیر 1383, 14:52 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •