برای انتخاب یک سطر در dgv (مثلا وقتی یه رکورد به dgv اضافه می کنید دوست دارید که آن سطر به حالت انتخاب در آید ) دو راه وجود دارد

1- یه راه ساده و عمومی که اکثر افراد این کار را انجام می دهند استفاده از دستور زیر است


Dgv.Rows[ Dgv.RowCount - 1 ].Selected = true;این روش دو مشکل دارد . این کد خط مورد نظر را انتخاب می کند ولی 1 - اگر تعداد سطر های dgv زیاد باشد و این رکورد با آخر dgv اضافه شود ، برای دیدن این رکورد باید با Scroll bar پایین بروید تا رکورد را ببینید و 2- دومین مشکل این است که اگر رکورد جدید شما رکورد پنجم باشد ، اگر کلید اروکی بالا را بزنید به جای اینکه رکورد چهارم به حالت انتخاب در بیاید ، رکورد اول انتخاب می شود چون رکورد پنجم فقط به رنگ آبی در آمده و Focus هنوز روی رکورد اول است (علامت مثلث شکل که کنار رکورد فعال قرار می گیرد)

برای رفع این دو مشکل از کد زیر استفاده کنیدDgv.CurrentCell = Dgv.Rows[ Dgv.RowCount - 1 ].Cells[ 0 ]; // فعال کردن رکورد آخراکنون با کد بالا خواهید دید که 2 مشکل بالا رفع شده و رکورد آخر بدون نیاز با بالا و پایین رفتن نمایش داده می شود.


من برای پیدا کردن داده مورد نظر و انتخاب آن راه زیر را پیشنهاد می دهمfor ( int i = 0 ; i < Dgv.RowCount ; i++ )
{
if ( Dgv[ "name" , i ].Value.ToString() == "ali" )
{
Dgv.CurrentCell = Dgv_Creditor[ 0 , i ];
break;
}
}