سلام دوستاناستاد ما یک پروژه ای تعریف کردن با موضوع پیاده سازی نوع داده لیست کلی و پویا ( شبیه لیست در زبان LISP )

من منظورشون از لیست پویا رو دقیق نفهمیدم

میشه مختصرا برام توضیح بدید که چه جوریه ؟

و اینکه من یک کد دارم خروجی شو براتون بصورت اسکرین شات میذارم
لطفا بگید منظورشو درست فهمیدم یا نه