سلام دوستان
من برای ارسال پیامک از وب سرویس استفاده میکنم.برای سایتای قبلی مشکلی نداشتم و همون تکه کدی که خود سامانه پیامکی در اختیار میذاره استفاده میکردم
منتها این بار چون سامانه پیامکی خدمات وب سرویس رو نداشته شرکت مربوطه کدهای مربوط به ارسال پیامک رو به من داده ولی چون من باشی گرایی اشنایی ندارم اصلا نمیدونم چرا کار نمیکنه


$BASE_WEBSERVICE_URL ='http://www....';


function __construct(){global $BASE_WEBSERVICE_URL ;


$this->client = new SoapClient($this->$BASE_WEBSERVICE_URL);
}


function SendQueue($username, $password, $message, $fromNumber, $toNumber) {
if(is_array($toNumber)){
$to = $toNumber;
}else{
$to = array($toNumber);
}


$return_val = $this->client->SendQueue(array(
"UserName" =>$username,
"Password" => $password,
"message" => $message,
"fromNumber" => '+98'.$fromNumber,
"toNumber" => $to
));


//echo( $return_val);

}
من تایع رو به صورت Sendqueue() ک پنج تا متغییر میگیره فراخونی میکنم منتها هیچ چیزی ارسال نمیشه
نمیدونم مشکل چیه